STTVăn bảnTrích yếuNgày/Trạng thái
1 2718/QĐ-BYT Quyết định 2718/QĐ-BYT 2014 quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước
Ban hành:
 22/07/2014
Hiệu lực:
 22/07/2014
2 Quyết định 1021/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch vùng sản xuất thủy sản công nghệ cao An Giang đến 2020
Ban hành:
 
Hiệu lực:
 
3 975/QĐ-UBND Quyết định 975/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt danh mục quy hoạch phát triển ngành
Ban hành:
 14/05/2010
Hiệu lực:
 24/05/2010
4 2259/QĐ-UBND Quyết định 2259/QĐ-UBND năm 2013 xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Phú Yên
Ban hành:
 20/12/2013
Hiệu lực:
 20/12/2013
5 1237/QĐ-UBND Quyết định 1237/QĐ-UBND dự toán kinh phí chăm sóc cây KCN Đông Xuyên Phú Mỹ 2014 Bà Rịa Vũng Tàu
Ban hành:
 18/06/2014
Hiệu lực:
 18/06/2014
6 346/TB-VPCP Thông báo 346/TB-VPCP 2014 kết luận Phó Thủ tướng nhập khẩu than
Ban hành:
 26/08/2014
Hiệu lực:
 26/08/2014
7 08/2014/CT-UBND Chỉ thị 08/2014/CT-UBND tăng cường quản lý bảo vệ môi trường Hồ Chí Minh
Ban hành:
 06/05/2014
Hiệu lực:
 16/05/2014
8 7607/QĐ-BCT Quyết định 7607/QĐ-BCT 2014 bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác chế biến quặng crômit mangan 2007 2015
Ban hành:
 26/08/2014
Hiệu lực:
 26/08/2014
9 08/2014/NQ-HĐND Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND đãi ngộ bác sĩ dược sĩ cơ quan hành chính Quảng Ngãi
Ban hành:
 29/04/2014
Hiệu lực:
 05/05/2014
10 27/CT-UBND Chỉ thị 27/CT-UBND 2013 đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước 2014 Bà Rịa Vũng Tàu
Ban hành:
 26/12/2013
Hiệu lực:
 26/12/2013
12345678910...
STTVăn bảnTrích yếuNgày/Trạng thái
1 122/2000/TT-BTC Circular No. 122/2000/TT-BTC of December 29th, 2000, on value added tax providing guidelines for implementation of Decree 79/2000/ND-CP of the Government dated 29 December 2000 making detailed provisions for implementation of Law on Value Added Tax (VAT).
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 01/01/2001
2 81/2000/ND-CP Decree of Government No. 81/2000/ND-CP of December 29, 2000 detailing and guiding the implementation of The Ordinance on Public-Labor Obligation
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
3 80/2000/QD-UBCK Decision No. 80/2000/QD-UBCK of December 29, 2000 amending and supplementing Circular No. 01/1998/TT-UBCK of October 13, 1998 of The State Securities Commission
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
4 79/2000/QD-UBCK Decision No. 79/2000/QD-UBCK of December 29, 2000 promulgating the regulation on securities membership, listing, information disclosure and trading
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 29/12/2000
5 79/2000/ND-CP Decree of Government No. 79/2000/ND-CP of December 29, 2000 detailing the implementation of The Value Added Tax Law
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 01/01/2001
6 78/2000/QD-UBCK Decision No.78/2000/QD-UBCK of December 29, 2000 amending and supplementing a number of articles of the regulation on organization and operation of securities companies, issued together with Decision No. 04/1998/QD-UBCK3 of October 13, 1998 of the state securities commission chairman
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
7 32/2000/TTLT-BLDTBXH-BTC Joint circular No.32/2000/TTLT-BLDTBXH-BTC of December 29, 2000 guiding the adjustment of minimum wages and allowances in enterprises
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 01/01/2001
8 219/2000/QD-BTC Decision No. 219/2000/QD-BTC of December 29, 2000 promulgating and announcing six (6) Vietnamese audit standards (second phase)
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
9 218/2000/QD-BTC Decision No.218/2000/QD-BTC of December 29, 2000 promulgating the regime of archiving accounting documents
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 01/01/2001
10 215/2000/QD-BTC Decision No. 215/2000/QD-BTC of the Ministry of Finance, issuing the post and telecommunication operation licensing fee levels
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
12345678910...
Bản quyền ©2014 thuvienluatvn, theo Giấy Chứng nhận số: 2228/2013/QTG của Bộ VHTT và DL.
Giấy phép số: 40/GP-ICP-STTTT do Sở TTTT TP.HCM cấp ngày 23/07/2014.
Thư viện pháp luật Việt Nam