DANH MỤC VĂN BẢN SỐ 07/2014

Thư viện Luật VN cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật và bản dịch văn bản luật sang tiếng Anh, là nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC – HIỆU QUẢ NHẤT! Thư viện Luật VN giới thiệu một số Văn bản mới cập nhật, thông tin chi tiết về dịch vụ của Thư viện Luật VN, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại: www.thuvienluatvn.com     KÝ HIỆU ...

STTVăn bảnTrích yếuNgày/Trạng thái
1 Khongso Hiệp định mua sắm của Chính phủ 1979
Ban hành:
 12/04/1979
Hiệu lực:
 01/01/1981
2 5327/2003/QĐ-BYT Quyết định 5327/2003/QĐ-BYT lấy mẫu thực phẩm bệnh phẩm khi xảy ra ngộ độc thực phẩm
Ban hành:
 13/10/2003
Hiệu lực:
 06/09/2008
3 105/CT-UB Chỉ thị 105/CT-UB năm 1989 tăng cường quản lý xuất nhập khẩu Bến Tre
Ban hành:
 31/10/1989
Hiệu lực:
 31/10/1989
4 19/VBHN-BTC Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2014 Quyết định Quy chế hành nghề chứng khoán
Ban hành:
 25/03/2014
Hiệu lực:
 25/03/2014
5 30/2014/TB-LPQT Thông báo hiệu lực Bản ghi nhớ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam Bru-nây Đa-rút-xa-lam
Ban hành:
 09/04/2014
Hiệu lực:
 09/04/2014
6 89/QĐ-TANDTC Quyết định 89/QĐ-TANDTC 2014 Tổng kết thi hành Bộ luật tố tụng dân sự
Ban hành:
 16/07/2014
Hiệu lực:
 16/07/2014
7 70/2014/TT-BTC Thông tư 70/2014/TT-BTC thủ tục hải quan khí khí dầu mỏ hóa lỏng xuất nhập khẩu tạm nhập tái xuất
Ban hành:
 28/05/2014
Hiệu lực:
 11/07/2014
8 Chỉ thị 118/CT-UB năm 1989 chấn chỉnh công tác xuất nhập khẩu Bến Tre
Ban hành:
 
Hiệu lực:
 
9 908/QĐ-UBND Quyết định 908/QĐ-UBND 2014 phân loại thôn tổ dân phố Bắc Kạn
Ban hành:
 05/06/2014
Hiệu lực:
 05/06/2014
10 39/2014/TT-BQP Thông tư 38/2014/TT-BQP Chương trình khung giáo dục quốc phòng an ninh cơ quan nhà nước
Ban hành:
 03/06/2014
Hiệu lực:
 20/07/2014
12345678910...
STTVăn bảnTrích yếuNgày/Trạng thái
1 81/2000/ND-CP Decree of Government No. 81/2000/ND-CP of December 29, 2000 detailing and guiding the implementation of The Ordinance on Public-Labor Obligation
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
2 79/2000/ND-CP Decree of Government No. 79/2000/ND-CP of December 29, 2000 detailing the implementation of The Value Added Tax Law
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 01/01/2001
3 122/2000/TT-BTC Circular No. 122/2000/TT-BTC of December 29th, 2000, on value added tax providing guidelines for implementation of Decree 79/2000/ND-CP of the Government dated 29 December 2000 making detailed provisions for implementation of Law on Value Added Tax (VAT).
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 01/01/2001
4 32/2000/TTLT-BLDTBXH-BTC Joint circular No.32/2000/TTLT-BLDTBXH-BTC of December 29, 2000 guiding the adjustment of minimum wages and allowances in enterprises
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 01/01/2001
5 80/2000/QD-UBCK Decision No. 80/2000/QD-UBCK of December 29, 2000 amending and supplementing Circular No. 01/1998/TT-UBCK of October 13, 1998 of The State Securities Commission
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
6 79/2000/QD-UBCK Decision No. 79/2000/QD-UBCK of December 29, 2000 promulgating the regulation on securities membership, listing, information disclosure and trading
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 29/12/2000
7 78/2000/QD-UBCK Decision No.78/2000/QD-UBCK of December 29, 2000 amending and supplementing a number of articles of the regulation on organization and operation of securities companies, issued together with Decision No. 04/1998/QD-UBCK3 of October 13, 1998 of the state securities commission chairman
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
8 219/2000/QD-BTC Decision No. 219/2000/QD-BTC of December 29, 2000 promulgating and announcing six (6) Vietnamese audit standards (second phase)
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
9 218/2000/QD-BTC Decision No.218/2000/QD-BTC of December 29, 2000 promulgating the regime of archiving accounting documents
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 01/01/2001
10 215/2000/QD-BTC Decision No. 215/2000/QD-BTC of the Ministry of Finance, issuing the post and telecommunication operation licensing fee levels
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
12345678910...
Trang tin đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép
Copyright: 2013@thuvienluatvn.com
Thư viện pháp luật Việt Nam