DANH MỤC VĂN BẢN SỐ 07/2014

Thư viện Luật VN cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật và bản dịch văn bản luật sang tiếng Anh, là nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC – HIỆU QUẢ NHẤT! Thư viện Luật VN giới thiệu một số Văn bản mới cập nhật, thông tin chi tiết về dịch vụ của Thư viện Luật VN, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại: www.thuvienluatvn.com     KÝ HIỆU ...

STTVăn bảnTrích yếuNgày/Trạng thái
1 Nghị quyết 124/2014/NQ-HĐND sửa đổi 134/2009/NQ-HĐND hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu doanh nghiệp Bắc Ninh
Ban hành:
 
Hiệu lực:
 
2 732/QĐ-UBND Quyết định 732/QĐ-UBND 2014 bảo tồn phát triển bền vững rừng Tân Trào đến 2020 Tuyên Quang
Ban hành:
 10/07/2014
Hiệu lực:
 10/07/2014
3 Quyết định 1375/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính một cửa một cửa liên thông trực tuyến Khánh Hòa
Ban hành:
 
Hiệu lực:
 
4 30/2014/QĐ-UBND Quyết định 30/2014/QĐ-UBND Quy chế hoạt động cán bộ kiểm soát thủ tục hành chính Quảng Trị
Ban hành:
 14/07/2014
Hiệu lực:
 24/07/2014
5 56/2014/QĐ-UBND Quyết định 56/2014/QĐ-UBND nếp sống văn minh đô thị nông thôn Thừa Thiên Huế 2014 2015 định hướng 2020
Ban hành:
 21/08/2014
Hiệu lực:
 31/08/2014
6 48/2014/QĐ-TTg Quyết định 48/2014/QĐ-TTg hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt khu vực miền Trung
Ban hành:
 28/08/2014
Hiệu lực:
 15/10/2014
7 1534/QĐ-TTg Quyết định 1534/QĐ-TTg 2014 Đề án tổ chức Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam
Ban hành:
 28/08/2014
Hiệu lực:
 28/08/2014
8 1526/QĐ-TTg Quyết định 1526/QĐ-TTg 2014 Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới khu công nghiệp bền vững
Ban hành:
 28/08/2014
Hiệu lực:
 28/08/2014
9 Thông báo 350/TB-VPCP 2014 kết luận Phó Thủ tướng đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập
Ban hành:
 
Hiệu lực:
 
10 21/2014/TT-BKHCN Thông tư 21/2014/TT-BKHCN đo lường lượng hàng đóng gói sẵn
Ban hành:
 15/07/2014
Hiệu lực:
 30/08/2014
12345678910...
STTVăn bảnTrích yếuNgày/Trạng thái
1 122/2000/TT-BTC Circular No. 122/2000/TT-BTC of December 29th, 2000, on value added tax providing guidelines for implementation of Decree 79/2000/ND-CP of the Government dated 29 December 2000 making detailed provisions for implementation of Law on Value Added Tax (VAT).
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 01/01/2001
2 81/2000/ND-CP Decree of Government No. 81/2000/ND-CP of December 29, 2000 detailing and guiding the implementation of The Ordinance on Public-Labor Obligation
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
3 80/2000/QD-UBCK Decision No. 80/2000/QD-UBCK of December 29, 2000 amending and supplementing Circular No. 01/1998/TT-UBCK of October 13, 1998 of The State Securities Commission
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
4 79/2000/QD-UBCK Decision No. 79/2000/QD-UBCK of December 29, 2000 promulgating the regulation on securities membership, listing, information disclosure and trading
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 29/12/2000
5 79/2000/ND-CP Decree of Government No. 79/2000/ND-CP of December 29, 2000 detailing the implementation of The Value Added Tax Law
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 01/01/2001
6 78/2000/QD-UBCK Decision No.78/2000/QD-UBCK of December 29, 2000 amending and supplementing a number of articles of the regulation on organization and operation of securities companies, issued together with Decision No. 04/1998/QD-UBCK3 of October 13, 1998 of the state securities commission chairman
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
7 32/2000/TTLT-BLDTBXH-BTC Joint circular No.32/2000/TTLT-BLDTBXH-BTC of December 29, 2000 guiding the adjustment of minimum wages and allowances in enterprises
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 01/01/2001
8 219/2000/QD-BTC Decision No. 219/2000/QD-BTC of December 29, 2000 promulgating and announcing six (6) Vietnamese audit standards (second phase)
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
9 218/2000/QD-BTC Decision No.218/2000/QD-BTC of December 29, 2000 promulgating the regime of archiving accounting documents
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 01/01/2001
10 215/2000/QD-BTC Decision No. 215/2000/QD-BTC of the Ministry of Finance, issuing the post and telecommunication operation licensing fee levels
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
12345678910...
Trang tin đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép
Copyright: 2013@thuvienluatvn.com
Thư viện pháp luật Việt Nam