STTVăn bảnTrích yếuNgày/Trạng thái
1 Quyết định 792/QĐ-UBND 2014 Bộ thủ tục hành chính xây dựng Ủy ban nhân dân huyện Cà Mau
Ban hành:
 
Hiệu lực:
 
2 Công văn 2370/TXNK-PL 2014 thông báo mã số phân loại Cục Thuế xuất nhập khẩu
Ban hành:
 
Hiệu lực:
 
3 826/QĐ-TLĐ Quyết định 826/QĐ-TLĐ 2014 mục lục thu chi tài chính cơ quan công đoàn
Ban hành:
 07/07/2014
Hiệu lực:
 07/07/2014
4 Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND chế độ trợ cấp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức An Giang
Ban hành:
 
Hiệu lực:
 
5 08/2013/QĐ-UBND Quyết định 08/2013/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động của ấp khu phố tỉnh Bến Tre
Ban hành:
 27/03/2013
Hiệu lực:
 06/04/2013
6 12/2010/QĐ-UBND Quyết định 12/2010/QĐ-UBND Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển Long An
Ban hành:
 02/04/2010
Hiệu lực:
 12/04/2010
7 40/2008/QĐ-UBND Quyết định 40/2008/QĐ-UBND tổ chức hoạt động Sở Thông tin Truyền thông Kon Tum
Ban hành:
 01/09/2008
Hiệu lực:
 11/09/2008
8 63/2005/QĐ-UBND Quyết định 63/2005/QĐ-UBND tổ chức và hoạt động Sở Bưu chính Viễn Thông Kon Tum
Ban hành:
 13/10/2005
Hiệu lực:
 23/10/2005
9 787/QĐ-UBND Quyết định 787/QĐ-UBND 2014 bộ thủ tục hành chính Xây dựng Ủy ban nhân dân xã Cà Mau
Ban hành:
 27/05/2014
Hiệu lực:
 27/05/2014
10 42/2014/TB-LPQT Thông báo hiệu lực Hiệp định Nước chủ nhà Việt Nam Tòa Trọng tài thường trực
Ban hành:
 23/06/2014
Hiệu lực:
 23/06/2014
12345678910...
STTVăn bảnTrích yếuNgày/Trạng thái
1 122/2000/TT-BTC Circular No. 122/2000/TT-BTC of December 29th, 2000, on value added tax providing guidelines for implementation of Decree 79/2000/ND-CP of the Government dated 29 December 2000 making detailed provisions for implementation of Law on Value Added Tax (VAT).
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 01/01/2001
2 81/2000/ND-CP Decree of Government No. 81/2000/ND-CP of December 29, 2000 detailing and guiding the implementation of The Ordinance on Public-Labor Obligation
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
3 80/2000/QD-UBCK Decision No. 80/2000/QD-UBCK of December 29, 2000 amending and supplementing Circular No. 01/1998/TT-UBCK of October 13, 1998 of The State Securities Commission
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
4 79/2000/QD-UBCK Decision No. 79/2000/QD-UBCK of December 29, 2000 promulgating the regulation on securities membership, listing, information disclosure and trading
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 29/12/2000
5 79/2000/ND-CP Decree of Government No. 79/2000/ND-CP of December 29, 2000 detailing the implementation of The Value Added Tax Law
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 01/01/2001
6 78/2000/QD-UBCK Decision No.78/2000/QD-UBCK of December 29, 2000 amending and supplementing a number of articles of the regulation on organization and operation of securities companies, issued together with Decision No. 04/1998/QD-UBCK3 of October 13, 1998 of the state securities commission chairman
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
7 32/2000/TTLT-BLDTBXH-BTC Joint circular No.32/2000/TTLT-BLDTBXH-BTC of December 29, 2000 guiding the adjustment of minimum wages and allowances in enterprises
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 01/01/2001
8 219/2000/QD-BTC Decision No. 219/2000/QD-BTC of December 29, 2000 promulgating and announcing six (6) Vietnamese audit standards (second phase)
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
9 218/2000/QD-BTC Decision No.218/2000/QD-BTC of December 29, 2000 promulgating the regime of archiving accounting documents
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 01/01/2001
10 215/2000/QD-BTC Decision No. 215/2000/QD-BTC of the Ministry of Finance, issuing the post and telecommunication operation licensing fee levels
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
12345678910...
Bản quyền ©2014 thuvienluatvn, theo Giấy Chứng nhận số: 2228/2013/QTG của Bộ VHTT và DL.
Giấy phép số: 40/GP-ICP-STTTT do Sở TTTT TP.HCM cấp ngày 23/07/2014.
Thư viện pháp luật Việt Nam